Contact

BS De Bijenkorf

Koning Albertstraat 45

9200 Dendermonde

tel: 052/21.40.40

fax: 052/20.23.48

e-mail secretariaat:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mail directie:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nuttige Links

Login Form

Anti-pestproject

Waar kinderen samenkomen wordt gepest... De leerkrachten levensbeschouwelijke vakken leggen het verschil uit tussen "ruzie maken", "plagen" en "pesten" om de leerlingen duidelijk te maken dat pesten niet kan!
Aan het project  "pesten-dat-kan-niet!" wordt het hele schooljaar gewerkt.
Het gericht en concreet werken aan "pesten" maakt deel uit van het schoolwerkplan.
 
Visie over pesten

“Dat er gepest wordt in onze school is een feit! Dat is in iedere school zo! In de Bijenkorf willen we vanaf nu hier extra aandacht aan schenken. Pesten aanpakken is onze prioriteit.
Voor het nieuwe GOK plan (2008-2011) kozen wij als thema “ Socio-emotionele ontwikkeling”
Het psycho-sociaal functioneren en het welbevinden van onze leerlingen verbeteren is ONS werkpunt.
Immers 60 % van de kinderen die gepest worden vertellen dit aan niemand, dit taboe willen wij doorbreken!” (uit verslag vergadering pestproject)
Als pesterijen zich voordoen heeft iedereen er belang bij om er iets aan te doen. Maar pesten is juist ook iets wat lang verborgen kan blijven en waarvan vaak alleen het topje van de ijsberg waarneembaar is.
Waar het in de aanpak van pesten uiteindelijk allemaal om draait, is het veranderen van de houding en mentaliteit van iedereen. "Pesten kan NIET, punt UIT!"
Leerlingen moeten leren dat geweld, of het passief laten gebeuren, niet door de beugel kan en maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag is.
Zij zullen hun gedrag echter niet zomaar uit zichzelf veranderen. Alleen mits de goede begeleiding van en de samenwerking met het volledige leerkrachtenteam  in een goed schoolklimaat kan verandering plaatsvinden. Daarvoor vinden we  het van essentieel belang dat er op de verschillende niveaus ( individueel, klas en schoolniveau) acties worden ondernomen om pesterijen te signaleren, te bestrijden en te voorkomen. De ondersteuning en de samenwerking met externe partners zien wij dan ook als een belangrijke meerwaarde.
We maken een onderscheid tussen een curatieve, preventieve en repressieve aanpak, deze wordt gekaderd binnen de planning op korte en lange termijn.
-         Preventieve activiteiten zijn erop gericht het verschijnsel bespreekbaar te maken in een volledige school, waar (ernstige) vormen van pesten zijn vastgesteld
-         Curatief staat dan voor het ontwikkelen van een strategie om pesten te stoppen.
-         Repressief betekent dat er sancties kunnen genomen worden indien de vorige aanpakken niet werken.
De strategie om gericht en concreet te werken aan “pesten” zal uiteindelijk resulteren in het anti-pestbeleidsplan, dat deel zal uitmaken van het schoolwerkplan
Bovendien streven we ernaar de explicitering van de regelgeving rond pesten op school, in te voegen in het schoolreglement vanaf het schooljaar 2009-2010

 
2. Strategie en aanpak

We kiezen voor een integrale of schoolomvattende aanpak, hierbij gaat het om een brede combinatie van initiatieven, acties en maatregelen die samen zorgen voor een efficiënte aanpak van de pestproblematiek in onze school.
 
2.1. Op korte termijn

Preventieve aanpak, ouders leerkrachten en leerlingen sensibiliseren.         
Curatieve aanpak: No Blame
Repressieve aanpak

2.2. Op lange termijn

In het eerste trimester van het schooljaar zal de preventieve aanpak herhaald worden.
De andere strategieën zullen als ” een rode draad “ geïmplementeerd worden en zullen deel uitmaken van het schoolbeleid waarbij in de toekomst onze bijzondere aandacht zal uitgaan naar sociale vaardigheden