Contact

BS De Bijenkorf

Koning Albertstraat 45

9200 Dendermonde

tel: 052/21.40.40

fax: 052/20.23.48

e-mail secretariaat:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mail directie:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nuttige Links

Login Form

Huiswerkbeleid

Algemeen

Visie en afspraken

Het team is van oordeel dat de kinderen de gewoonte moeten verwerven om thuis taken uit te voeren die met het schoolgebeuren verband houden. We beschouwen het als een vorm van leren leren, zelfstandig studeren en het zegt ons iets over de werkhouding van het kind.

Huiswerk geeft ouders ook een zicht op de leerstof waarmee het kind bezig is.  

 

Het is echter niet de bedoeling om kinderen op te zadelen met grote hoeveelheden huiswerk.

Taken moeten zinvol zijn, en zijn geen verlenging van de onderwijstijd, immers alle leerplandoelen dienen binnen de onderwijstijd gerealiseerd te worden.  Bovendien moet huiswerk door alle kinderen zelfstandig kunnen gemaakt worden. Wat niet wil zeggen dat de ouders niet betrokken worden bij het opvolgen en realiseren van het huistaakbeleid.

Welke taken kunnen worden gegeven?

Taken over de in de school aangeleerde leerstof: kort inoefenen van wat moet gememoriseerd en geautomatiseerd worden.

Kleine opdrachten waarbij leerlingen uitgedaagd worden om wat ze in de klas leerden te gebruiken en toe te passen,  erover schrijven, lezen, knutselen,…

Voortaken: dingen opzoeken, een tekst vooraf lezen, gegevens verzamelen,...

Elke korf licht het eigen huistaakbeleid toe op het infomoment aan het begin van het schooljaar. De algemene afspraken (op schoolniveau) m.b.t het huistaakbeleid worden aan de ouders gecommuniceerd via het schoolreglement.

 

De huistaken worden in de agenda van de leerlingen ingeschreven en door de ouders bij voorkeur elke dag ondertekend. Indien dit herhaaldelijk en/of over een lange periode niet gebeurt wordt door de klas-korf leerkracht een mededeling met verzoek tot ondertekening naar de ouders gestuurd via smartschool. Ook de zoco en de directeur kunnen hiervoor ingeschakeld worden.

Er wordt verwacht dat huiswerk wordt gemaakt. Indien het echt niet lukt wordt aan de ouders gevraagd de leerkracht op de hoogte te brengen (via smartschool, agenda, noteren op huistaak…) en de reden te vermelden (te moeilijk, niet binnen de vooropgestelde tijd, persoonlijke reden, ….)

Afhankelijk hiervan kan de klastitularis beslissen of het huiswerk dient te worden ingehaald.

Niet alle kinderen zijn gelijk. Met hun individuele verschillen houden we rekening. Taken kunnen gedifferentieerd worden, maar bij het opleggen van taken dient bovenal rekening te worden gehouden met de thuissituatie en de sociale achtergrond van alle leerlingen. Huistaken mogen bovenal niet discriminerend zijn! Op huistaken worden ook geen punten gegeven.

 

Niet in orde of ziek:

Wanneer een leerling ziek is geweest, is het niet nodig om alle taken en lessen in

te halen: belangrijke leerstof zal met het kind herhaald worden wanneer het terug

aanwezig is op school. Op vraag van ouders, kunnen een aantal taken van de reeds geziene leerstof meegegeven worden.

  

Indien een leerling, zonder grondige reden, occasioneel met een taak niet in orde is, dient ze de volgende dag afgegeven te worden. Indien het huiswerk na deze nieuwe kans nog niet in orde is wordt dit aan de ouders medegedeeld via een smartschoolbericht.  Bij leerlingen die vaak hun huiswerk niet maken – meer dan 3x – worden de ouders gecontacteerd en uitgenodigd op school om dit te bespreken. Deze leerkrachten bespreken deze afspraken met de leerlingen aan het begin van het schooljaar.

Frequentie en tijd:

Wekelijks zijn er vier dagen waarop huistaken kunnen gegeven worden. Iedere week is er één dag huistaakvrij.

Maximale tijdsduur :

1ste en 2de leerjaar:15’ 

3de en 4de leerjaar: 30’ 

5de en 6de leerjaar: 60’