Main Menu

Login Form

Uncategorised

Onze school

 

Bouwen aan het wonder dat kind heet

Daar zorgen WIJ elke dag voor

Verwondering is wat ons voortstuwt waardoor we talenten willen ontwikkelen, grenzen verleggen en uiteindelijk geluk vinden in wat we doen. (Caroline Pauwels)

Vanuit de visie van het GO! ‘Samen leren Samen leven’ willen we inzetten op verbondenheid en zelfsturing, vaardigheden die essentieel zijn voor de maatschappij van de toekomst. We dromen van een brede open school waarbij de school de wereld instapt en de wereld de school betreedt. We willen van onze school een levende gemeenschap maken waarin gepersonaliseerd ‘samen leren’ kan plaatsvinden. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen pas tot leren kunnen komen wanneer ze zich goed in hun vel voelen. Daarom staat ‘welbevinden’ centraal in onze schoolwerking. Door in onze school een warme en veilige leeromgeving te creëren en door aandacht te besteden aan sociale vaardigheden, krijgen kinderen kansen om te groeien in hun competenties. Wij leggen bij het verwerven van leerinhouden de lat op maat van elk kind en dit in een contextrijke leeromgeving.

In de lagere school zijn klassen (korven) ingericht als verbindende en flexibele ruimtes waar we met miniteams co-teachen. Er zijn plusleerkrachten die systematisch en als gelijkwaardige partners samenwerken binnen elk co-team. Door te differentiëren in 3 of 4 sporen kunnen we meer en beter tegemoet komen aan de diverse noden van kinderen binnen eenzelfde korf. De innovatieve leeromgevingen zijn ruim voorzien van ICT middelen: smartbord, laptops, tablets. We vinden het belangrijk dat kinderen komen tot zelfstandig werk, keuzes leren maken, leren plannen en organiseren en zichzelf leren evalueren.

Voor onze kleuters is er een volledig nieuwe infrastructuur gebouwd, een school gericht op het onderwijs van de 21ste eeuw: een rijke leeromgeving met optimale ontplooiingskansen voor elk kind:

Hierdoor kan het kleuterteam, optimaal inzetten op co-teaching en zelfsturing . We kiezen voor twee leefeenheden op maat van het leerplan: jongste en oudste kleuters, een open en ruim aanbod van hoeken per leefeenheid. Om kinderen optimaal te kunnen begeleiden wordt ingezet op maximale differentiatie en minimale klassikale instructiemomenten in kleine groepen.

Welkom in onze school!

 

foto onze schoolvisie

 

 

Onderwijs van de 21ste eeuw

Hoe zien wij onze school, hoe willen wij kinderen opvoeden, welk onderwijs en vorming willen wij geven, hoe gaan wij dit organiseren en realiseren ?             

Hoe gaan wij permanent werken aan een aangenaam, ordelijk en participatief leer- en werkklimaat?                                                                                                

Hoe gaan wij continu streven naar schoolverbetering en hoe kunnen wij de leerwinst verhogen?

Hoe organiseren wij onderwijs voor de 21ste eeuw?

We stellen vast dat er een fascinerende evolutie aan de gang is. Al wie vandaag het onderwijs vanuit een economisch, maatschappelijk-cultureel of persoonlijk perspectief wil vormgeven kan dat niet meer op dezelfde manier als 20 jaar geleden. De wereld is zo sterk veranderd dat het curriculum er anders moet uitzien als dat van de vorige eeuw.

De leerlingen moeten zich andere sleutelcompetenties eigen maken, ze moeten leren hoe ze:

- taal en informatie doen verwerken

- kennis doen werken

- hun verbeelding doen werken

- moderne technologieën doen werken

- sociale relaties doen werken

- verandering doen werken

- hun eigen leer-kracht  en eigenaarschap doen werken

- hun eigen leven doen werken

- het leven op deze planeet doen werken

 Samen maken we het verschil

 

  Onze onderwijsvernieuwing in de media:

TV Oost deel 1
 

 TV Oost deel 2